Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to powykonawczy pomiar obiektu pozwalający stwierdzić czy wykonany został zgodnie z projektem budowlanym lub pomiar pozwalający potwierdzić ilość jednostek lub właściwe umiejscowienie badanej struktury

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego kończy się sporzędzeniem odpowiedniej mapy, wykazów zmian danych ewidencyjnych na potrzeby podatków oraz sporządzenim informacji o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem.

Powrót