Pomiary specjalne

Są to pomiary pozwalające na precyzyjne określenie geometrii obiektów

    Wykonujemy:
  • Pomiary pionowości i skręcenia masztów GSM
  • Pomiary prostoliniowości suwnic i jezdni podsuwnicowych
  • Pomiary pionowości kominów i zbiorników przemysłowych
  • Określanie objętości wykopów i nasypów
  • Pomiary na potrzeby certyfikacji obiektów lekkoatletycznych

Powrót