Tyczenie

Tyczenie to czynność geodezyjna skutkująca oznaczeniem w terenie punktów charakterystycznych tyczonego obiektu.

W przypadku domów jednorodzinnych, przed zamówieniem tyczenia dobrze jest skonsultować się z wybraną przez siebie ekipą murarską w celu określenia ich wymagań.

Przede wszystkim należy z nimi ustalić:

  • Co chcą mieć wytyczone – osie konstrukcyjne (środki ścian) czy lica ścian
  • Czy tyczenie ma być wykonane samymi kołkami w ziemi czy ma być dodatkowo zrobione na ławach ciesielskich
  • Czy wystarczyjedna wizyta geodety.

Zamawiając tyczenie należy upewnić się, że zgłosiliśmy w nadzorze budowlanym zamiar rozpoczęcia prac budowlanych. Geodecie należy udostępnić plan zagospodarowania terenu i rzut fundamentów. Po zakończeniu swoich prac geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy i przekazuje inwestorowi szkic tyczenia.

Powrót